Ozon Tedavisi Nedir, Tıptaki Yeri Nedir?

Ozon Tedavisi Nedir, Tıptaki Yeri Nedir?
Ozon tedavisi, Ozon'un alternatif tıpta tedavi Ataşehir escort amaçlı kullanıldığı bir tedavi şeklidir. Ozon tedavisinin bir tedavi yöntemi olarak uygulanması birçok ülkede tıbbi olarak kabul görmektedir. Ozon gazının hastalıkları tedavi etmek için kullanılması, son yıllarda yeniden ilgi gören ve tıp camiası tarafından incelenen eski bir fikirdir.

Oksidatif hava veya oksijen tedavisi olarak da bilinen ozon tedavisi, tedavi amacıyla hastalara yüksek basınçta oksitlenmiş hava veya oksijen gazının (ozon) verildiği alternatif tıpta bir tedavi şeklidir.

Ozonun vücut üzerinde güçlü oksitleyici ve detoksifiye edici etkileri olduğu bilinmektedir. Suda çözündüğünde tesettürlü escort triatomik bir yapıya sahip olan ozonun solunum patlamasını uyararak fagositleri aktive ettiği gösterilmiştir. Ayrıca interlökin-1 (IL-1) ve tümör nekroz faktörü alfa (TNF-a) gibi inflamatuar sitokinlerin üretimini inhibe ederek ve antitümör özelliklerini uyararak bağışıklık sistemini modüle eder.

Güçlü bir oksitleyici ajan olarak ozon, hemen hemen her tür hücreye, bakteriye, mantara veya virüse zarar verme yeteneğine sahiptir. Bu nedenle, ozon tedavisinin kronik viral enfeksiyonlar (örneğin, HIV/AIDS, hepatit B ve C), antibiyotiğe dirençli enfeksiyonlar, akne vulgaris, diş eti iltihabı ve periodontitis, asitle ilişkili disfonksiyonlar gibi çok sayıda hastalık ve durumun tedavisinde etkili olduğu düşünülmektedir.

Ozon tedavisi, 1970'lerin başından beri bilimsel olarak incelenmiştir. Yirmi yılı aşkın süredir çeşitli çalışmalar ozon tedavisinin bazı durumların veya hastalıkların tedavisinde etkili olduğuna dair kanıtlar sunsa da, tıbbi uygulamalar için ozonlu suyun etkinliği ve güvenliği hakkında hala sorular vardır.